Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Långsiktiga politiska lösningar behövs för en mer jämställd och jämlik bostadsmarknad

Lyftkran och blå himmel

Kalmar län är inte unikt i fråga om sitt läge på bostadsmarknaden, men har en utmaning i att tillgodose allas möjlighet att kunna bo i en rimlig bostad. De strukturella problem som påverkar bostadsmarknaden är oroande och svårigheten att hitta en lämplig bostad påverkar människors livskvalitet samt ungdomars och barns uppväxtvillkor. Detta framkommer i den analys av läget på bostadsmarknaden i länet som Länsstyrelsen Kalmar län har i uppdrag att ta fram årligen.

Årets bostadsmarknadsanalys visar också att det finns en ojämlikhet på den svenska bostadsmarknaden som exempelvis medför svårighet att etablera sig i samhället, minskade möjligheter att ta ett arbete eller studera på en annan ort eller till och med hemlöshet. Länets samlade förutsättningar kräver en varierad bostadsmarknad med kapacitet att trygga olika hushålls behov utifrån deras respektive förutsättningar.

För att göra bostadsmarknaden mer jämställd och jämlik behövs också långsiktiga politiska lösningar som kan göra det lättare för människor, oavsett bakgrund och förutsättningar, att byta bostad efter behov. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att kommunen nyttjar de bostadssociala verktyg som inte fullt ut används idag. Samtidigt kan verktygen behöva kompletteras för att lösa de problem som finns på bostadsmarknaden i länet och i landet i stort.

Konsekvenserna av det osäkra omvärldsläget, den ökade inflationen, räntehöjningar och en svagare kronkurs bidrar till att hushållen i Kalmar län, liksom för landet i stort, har sämre ekonomiska förutsättningar. Med en svagare privatekonomi riskerar allt fler hushåll i länet att hamna utanför bostadsmarknaden och det är osäkert hur hushåll och företag kommer påverkas av stigande räntor Det ställer särskilt höga krav på kommunernas arbete med bostadsförsörjning.

Länsstyrelsen bedömer att situationen går att lösa, men att satsningarna måste vara långsiktiga och riktade mot överkomliga bostäder, riktade till hushåll med lägre inkomster.

Kontakt

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss