Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Använd inte åvatten för att bevattna fält och trädgårdar

Rinnande vatten i en å

En nederbördsfattig period har börjat påverka djur- och växtlivet i länets åar. Det är inte tillåtet att använda åvatten för bevattning när det finns risk för skada på miljön. Länsstyrelsen bedömer att det vatten som fortfarande rinner fram behövs för att växt- och djurlivet i vattendragen ska klara sig. Använd inte åvatten för att vattna fält, fotbollsplaner, gräsmattor och rabatter med mera. Uppmaningen gäller hela länet och den gäller tills vidare.

Det är inte tillåtet att pumpa upp vatten ur ett vattendrag när det finns risk för skada på naturmiljön. Vid dagens låga vattenföring kan varje större vattenuttag orsaka skada, men även summan av många små uttag kan skada växt- och djurlivet i åarna.

För den som har tillstånd att ta ut vatten gäller de villkor som anges i tillståndet och Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. När det gäller vatten från kommunala ledningsnät är det respektive kommun som bestämmer vad som gäller.

Kontakt

Vattenenheten Länsstyrelsen Kalmar län

Handläggning av vattenverksamheter

Telefon: 010-223 85 86 

Telefontider: måndag 13.00 -16.00 och torsdag 9.30 - 11.30

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss