Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny transportutmaning i länet

Biogassymbol i form av ett löv planterat med gröna växter

2025 ska alla samhällsbetsbetalda resor i länet vara fossilbränslefria. För att nå dit utmanar Klimatkommissionen Kalmar län länets kommuner. Detta som en del i uppdraget från Region Kalmar län och Länsstyrelsen Kalmar län att samordna arbetet och öka takten för att nå länets energi- och klimatmål.

Efter att ha avslutat Transportutmaning Kalmar län 2021-2022, är det dags för nästa steg, för att uppmuntra, inspirera och snabba på omställningen - Transportutmaning Kalmar län 2025 med fler deltagande aktörer än tidigare.

Utmaningen är i form av en trappa med 25 aktiviteter. Trappan gör det möjligt att steg för steg ställa om egna fordon och transporter. Varje organisation som antar utmaningen åtar sig att genomföra ett antal åtgärder fram till 2025. Modellen kan med fördel också användas av företag och föreningar i sitt omställningsarbete.

I Transportutmaning Kalmar län 2025 medverkar 14 aktörer, vilket är fem fler än under 2020-2022: Borgholms kommun, Energikontor Syd, Hultsfreds kommun, Högsby kommun, Kalmar kommun, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen Kalmar län, Mörbylånga kommun, Nybro kommun, Oskarshamns kommun, Region Kalmar län, Torsås kommun, Västerviks kommun, Östra Smålands kommunalförbund.

En summering av transportutmaningen 2021-2022 visar att 114 av de 116 åtaganden som deltagarna förbundit sig till var påbörjade. Hälften av dessa, 56 styck, var också slutförda. Utöver det var en hel del ytterligare åtgärder genomförda redan innan utmaningen startade.

Mörbylånga och Oskarshamns kommuner har exempelvis gått från tre genomförda åtgärder vid utmaningens början till 28 respektive 21 påbörjade eller genomförda åtaganden vid utmaningens slut. Kalmar kommun, Mörbylånga kommun, Oskarshamns kommun, Region Kalmar län och Västerviks kommun har påbörjat eller genomfört mer än 20 av utmaningens 26 grundåtaganden.

Här är något av vad som genomförts:

  • Andelen fossilfria personbilar ökar stadigt. Region Kalmar län uppnådde målet om fossilfri fordonsflotta 2021. I Mörbylånga kommun körs 97 procent av kommunens fordon på förnybara bränslen. Kalmar kommuns fordonspark är till 87 procent fossilbränslefri. I Västervik körs 63 procent fossilfritt.
  • Antalet biogasfordon ökar kontinuerligt. I Kalmar kommun är andelen biogasfordon 48 procent och i Västerviks kommun 36 procent. Mörbylånga kommun har köpt in 33 biogasfordon. I Torsås har en ny biogasmack gjort det möjligt att köpa biogasbilar och kommunen har köpt in elva bilar - dubbelt så många som planerat. Nybro kommun har sex biogasbilar och ytterligare nio beställda.
  • Idag är det möjligt att tanka biogas i elva av länets tolv kommuner. Planer på mack finns också i Borgholm.
  • Deltagarna arbetar aktivt för fler laddstolpar - publika och interna. Flera deltar i länsprojektet Ladda hela Kalmar län & Glasriket. Projektet har fått klartecken att bygga mer än 230 laddpunkter på 40 platser i Kalmar och Kronobergs län, varav merparten i Kalmar län.
  • Region Kalmar län har nått målet om fossilfri kollektivtrafik på väg.
  • Kalmar kommun ställer numera alltid krav på förnybart drivmedel i upphandlingar även av varor. Region Kalmar län upphandlade under 2021 nytt avtal för godstransporter där hela avtalet bygger på fossilfria resor med övergång mot biogasfordon.
  • I Kalmar och Nybro kommuner drivs alla arbetsmaskiner fossilfritt, merparten med HVO. Kalmar kommun testar även eldrivna handverktyg.

Sedan 2006 har målet funnits om en fossilbränslefri region 2030 och frågan är en viktig del i det regionala utvecklingsarbetet under begreppet No Oil 2030. Transportutmaningen som lanserades första gången 2020 är ett sätt för olika aktörer att gå före och visa på goda exempel som andra kan ta efter.

Kontakt

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss