• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Eldningsförbud införs i hela Kalmar län

tändsticka med låga

Från fredagen den 26 maj klockan 12.00 införs eldningsförbud i samtliga tolv kommuner i Kalmar län. Det är torrt i länet och under helgen blir det mycket höga brandriskvärden.

Eldningsförbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fast bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

Bakgrunden till beslutet är höga brandriskvärden och prognoser för kommande dagar. Länsstyrelsen och länets räddningstjänster gör löpande bedömningar och analyser av hur brandrisken utvecklas. Allmänheten uppmanas att löpande följa myndigheternas och mediernas kanaler för aktuell information om rådande eldningsförbud.

Beslutet om att införa eldningsförbud i Kalmar län har fattats av respektive kommun och gäller tills vidare.

Kontakt