• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu får hönsen gå ut igen!

Hand som sträcker fram foder till ett par höns utomhus.

Nu upphävs restriktionerna för alla fjäderfän och fåglar som hålls för privat eller kommersiellt bruk. Det innebär att Jordbruksverket upphäver högriskområdet för fågelinfluensa.

Fjäderfän och andra fåglar i fångenskap får nu gå utomhus. Det blir också åter tillåtet att anordna utställningar, tävlingar och liknande arrangemang så som marknader i hela landet.

- Beskedet om upphävandet av högriskområde är efterlängtat, men faran är inte helt över. Viruset finns bland vilda fåglar och vi uppmanar alla som har fåglar att fortsätta vara noga med hygien och smittskydd för att minimera risken att få in smitta i besättningen. Det gäller särskilt om det finns många vattenlevande vilda fåglar eller flyttfågelsträck i närheten, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Var fortsatt uppmärksam

För att inte få in fågelinfluensa i sin besättning är det viktigt att ha goda smittskyddsrutiner och att i möjligaste mån förhindra direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar. Viktigt att tänka på är att viruset kan finnas i spillning från vilda fåglar. Djurägare ska vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Kontakt

Katharina Gielen, Jordbruksverket

Smittskyddschef, smittbekämpningsenheten

Kristina Fontel, Jordbruksverket

Smittbekämpningsenheten

Telefon 036-15 59 56

Länsveterinär

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00