Risk för gräsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förbjudet att fiska gädda och abborre

gädda simmande nattetid

Under tiden 1 mars till 31 maj är det förbjudet att fiska abborre och gädda i kustvattenområdet mellan Torhamn i Blekinge och Emåns mynning, inklusive Öland. Syftet med bestämmelsen är att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.

Därutöver finns det ett antal fredningsområden vid mynningar för att skydda fisk där den trängs ihop på en liten yta och/eller i anslutning till deras lek- och uppväxtområde. Läs mer på vår sida om fiske:

Fiske i Kalmar län

Kontakt