Risk för gräsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatinvesteringar ökar försörjningstryggheten

Lantbrukslandskap i soluppgång.

Biogasproduktion är det område som fått mest stöd från Klimatklivet under 2022. 1,8 miljarder kronor har gått till biogas, det är en ökning på 80 procent. Investeringar i elproduktion från biogas står för största delen av ökningen vilket stärker många lantbrukares självförsörjning av el.

Sedan 2015 har Klimatklivet beviljat stöd till nya investeringar som förväntas öka svensk biogasproduktion med 1,9 TWh, vilket motsvarar cirka 80 procent av Sveriges produktion. Sammantaget beräknas biogasinvesteringarna minska utsläppen av växthusgaser med 470 000 ton CO2 per år. Det motsvarar ungefär utsläppen från inrikes flyg innan pandemin.

Biogas för elproduktion inom lantbruket står för den största delen av ökningen under 2022. I hela landet har 790 miljoner kronor beviljats i stöd till gårdsanläggningar som vill producera el och värme från biogas, sedan det blev möjligt att söka stöd för detta i början av året.

I Kalmar län har 8 lantbrukare fått totalt 70 miljoner kronor i stöd för gårdsproduktion av el och värme från biogas. Elen kommer främst att användas på gårdarna vilket minskar företagens beroende av fossila bränslen och ökar energieffektiviseringen. Den här typen av klimatinvesteringar stärker därmed försörjningstryggheten och ger bättre förutsättningar för svensk livsmedelsförsörjning.

Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat mer än 1,1 miljarder kronor i stöd till drygt 200 klimatinvesteringar i Kalmar län. Investeringarna minskar utsläppen av växthusgaser med över 130 000 ton koldioxid per år.

Under 2022 har Klimatklivet beviljat nästan 150 miljoner kronor i klimatinvesteringsstöd till 57 nya ansökningar i Kalmar län. Förutom biogasproduktion har områden såsom cirkulära flöden, energieffektivisering, energikonvertering och laddstationer också fått en stor andel av stödet i länet.

Västervik Miljö & Energi AB har investerat i energieffektivisering och cirkulära flöden och fick nästan 25 miljoner kronor för att kunna tillvarata och använda spillvärme. Därigenom kan man minska sitt fossilbränslebehov vid Stegeholmsverket i Västervik, som är en produktionsanläggning för fjärrvärme.

Guldfågeln AB har fått nästan 9 miljoner kronor i stöd för en energikonvertering från gasol till träpellets för processvärme och uppvärmning av lokaler.

8 av länets 12 kommuner kommer att få totalt 32 nya publika laddstationer med hjälp av stöd från Klimatklivet. Det är bland andra Runes AB, Landrins Bil AB, Kalmar Energi Elnät AB och Vimmerby Energi & Miljö AB som har fått stöd för att uppföra laddstationerna.

Klimatklivet fortsätter till år 2026 och det finns fortfarande möjlighet för både små och stora projekt med långsiktig framförhållning att bli beviljade.

Kontakt