Risk för gräsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen söker nytt begravningsombud i Oskarshamns och Mönsterås kommun

Svartklädd familj står med en varsin ros i kyrkoallén.

Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom Svenska kyrkan. Länsstyrelsen utser begravningsombud i varje kommun för att säkerställa att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan också får sina intressen tillvaratagna. Nu söker vi nytt begravningsombud till Oskarshamns och Mönsterås kommun.

Enligt begravningslagen ska länsstyrelserna ge kommuner, trossamfund och livsåskådningsorganisationer tillfälle att skicka in förslag på lämpliga personer.

Det är viktigt att begravningsombudet är lämplig för uppdraget. Det ska vara en person med kunskaper och förståelse inom ekonomi, olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder.

Här behövs nya begravningsombud

Uppdraget som begravningsombud i Mönsterås kommun gäller för följande församlingar:
  • Mönsterås, Fliseryd och Ålem.

Uppdraget som begravningsombud i Oskarshamns kommun gäller för följande församlingar:

  • Oskarshamn och Döderhult. Misterhults församling ingår inte i uppdraget.

Begravningsombudets uppgifter

Ett begravningsombud ska bland annat:

  • Granska hur församlingarna tar tillvara intressen för personer som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Kontrollera att samråd sker med företrädare för andra trossamfund och övriga berörda parter vid anläggning, utvidgning eller väsentliga ändringar av allmänna begravningsplatser.
  • Informera de som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med andra trossamfund och berörda parter.
  • Föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål.
  • Underrätta Länsstyrelsen om eventuella brister i församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten.

Ersättning

Begravningsombudet har rätt till ersättning för sitt arbete och sina kostnader. Ersättningen betalas av församlingen och består bland annat av ett årligt grundarvode.

Intresseanmälan eller förslag

Intresseanmälningar eller förslag för uppdraget ska lämnas till Länsstyrelsen Östergötland, ostergotland@lansstyrelsen.se eller till Östgötagatan 3, 581 86 Linköping, senast den 3 mars 2023. Vänligen ange ärendenummer 204-1791-2023 för uppdraget i Mönsterås kommun och ärendenummer 204-1795-2023 för Oskarshamns kommun.

Har du frågor om uppdraget som begravningsombud kan du kontakta Länsstyrelsen Östergötland enligt kontaktuppgiften nedan.

Kontakt