• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Svartsjuka är inte romantiskt

Illustration av ett hjärta som genomborras av en dolk.

Vad är egentligen en schysst relation? Är svartsjuka ett tecken på kärlek? Och vad är egentligen våld? Hur ska man som ung veta det i sina första kärleksrelationer? Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt hjälper till att lyfta frågan om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer.

Nästan en fjärdedel, eller 23 procent, av tjejer i åldrarna 16–24 år har någon gång utsatts för våld. För killar är siffran 14 procent, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Det finns olika typer av våld som ofta går in i varandra. Det handlar om psykiskt våld, fysiskt våld och kontroll via digitala medier. I år fokuserar kampanjen på att nå ut till vuxna som finns runt unga och som kan vara ett viktigt stöd för dem, Sabina Carlsson, handläggare Länsstyrelsen Uppsala.

Svartsjuka är inte romantiskt drivs av länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten och stiftelsen 1000 Möjligheter som driver ungarelationer.se. I år är det sjunde året som kampanjen drivs.

Årets kampanj inleds med en konferens

Idag anordnar vi en konferens med fokus på våld i ungas partnerrelationer. Konferensen riktar sig till yrkesverksamma som möter unga inom skola, fritid, ungdomsmottagning, socialtjänst, rättsväsende och idéburen verksamhet.

Vi är många som möter unga i yrkeslivet och som behöver ha kunskap om hur det går att arbeta med frågan. Den här konferensen hoppas vi kan bidra med både kunskap och inspiration, säger Zandra Kanakaris, generalsekreterare 1000 möjligheter

Svartsjuka är inte romantiskt: Nationell konferens (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Metodstöd och material finns samlat

Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt pågår från den 1 februari till den 31 mars. På webbplatsen svartsjukaärinteromantiskt.se Länk till annan webbplats. finns material, filmer och metodstöd samlat. Webbsidan riktar sig till både unga och yrkesverksamma.

Relaterat

Länsstyrelsens arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor Länk till annan webbplats.

Mäns våld mot kvinnor, Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Det här är brott i nära relation, Polismyndigheten Länk till annan webbplats.

Ungarelationer.se – nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vid frågor om kampanjen kontakta:

Sabina Carlsson sabina.carlsson@lansstyrelsen.se

Lisa Lindström lisa.lindstrom@jamstallhetsmyndigheten.se

Erika Gyllenswärd erika.gyllensward@polisen.se

Zandra Kanakaris zandra@1000mojligheter.se

Vid frågor om konferensen kontakta:

Elin Wallner elin.wallner@lansstyrelsen.se

Kontakt