• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Glesa sandskogar, blomrika och sandiga gräsmarker bevaras och utvecklas

En unik backsippa delvis gömd i gräs

Den ovanliga backsippan som trivs i det sandiga reservatet

Naturreservatet Slagdala är beläget utmed den mäktiga Virserumsåsen, nordväst om Virserum i Hultsfreds kommun. Länsstyrelsen Kalmar län har nu beslutat att utvidga naturreservatet Slagdala från 11 till 32 hektar. Reservatets värden är framför allt knutna till sand – glesa sandskogar, blomrika och sandiga gräsmarker, öppna sandytor och sandbranter präglar området.

Många av områdets arter är helt beroende av att det finns gott om sand. De nedlagda sandtäkterna i reservatet har blivit till ett paradis för många djur och växter. Pollinerande insekter bygger sina bon i den varma sanden och många fjärilslarver lever av de växter som trivs i sanden. Några av arterna som kan ses i reservatet är praktbyxbi, violettkantad guldvinge och silversmygare.

I Slagdala kommer mycket arbete läggas på att skapa sandiga gläntor i skogen för att gynna alla de sandlevande insekter som finns där. I och med utvidgningen av reservatet kommer också en ny informationsskylt sättas upp och en stor del av reservatet kommer så småningom att börja betas. Området är spännande att besöka med branta sandiga sluttningar och en stig längs med åskrönet.

Kontakt