Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Premiärbesök i Nybro

Deltagarna från länsstyrelsens besök i Nybro kommun stående framför tavlan på Stora hotellet.

Deltagarna från länsstyrelsens besök i Nybro kommun med vikarierande landshövding Johan Blom och kommunstyrelsens ordförande Christina Davidson i spetsen.

Förra veckan välkomnades vikarierande landshövding Johan Blom tillsammans med vikarierande länsråd Ana Norlén till Nybro kommun. Under besöket fick de träffa flera representanter från kommun och bolag.

Vikarierande landshövding Johan Blom fortsätter sin företrädares initiativ med kommunbesök, vilka syftar till att stärka samverkan mellan länsstyrelsen och länets tolv kommuner.

- Jag gjorde liknande besök under min tid som länsråd/landshövding i Värmland, så jag tycker samverkan och samarbete är avgörande för en god utveckling i länet . Inte minst nu i dessa tider. Jag har förstått att samverkan då fungerade bra och det behöver fortsätta, menar vikarierande landshövding Johan Blom.

- Kommunbesöken är uppskattade. De skapar goda möjligheter att förstärka och utveckla vår dialog i olika frågor, säger Christina Davidson, kommunstyrelsens ordförande.

Förutom en dialog om samverkan lyftes även ämnen som grön omställning och vattenförsörjning. Nybro kommun lyfte dilemmat med bidragshantering för utbyggnad av fiber. Under mötet diskuterades civilt försvar och krisberedskap, med fokus på kontinuitetshantering.

- Det är värdefullt att kunna träffas så här och hinna diskutera ett särskilt ämne lite djupare, menar Tobias Fagergård,

Kontakt