Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya Natura 2000-områden

Fåglar i strandkant

Länsstyrelsen Kalmar län kommer föreslå regeringen fem nya eller justerade Natura 2000-områden som omfattar Södra Midsjöbanken, vattenområden öster och söder om Öland samt delar av Kalmarsund öster om småländska fastlandet inklusive mindre öar och skär.

Det handlar alltså om:

  1. Oskarhamns- och Mönsteråskusten
  2. Kalmarkusten
  3. Östra Ölandskusten
  4. Hoburgs bank och Midsjöbankarna
  5. Ottenby och Ottenby rev

Mot bakgrund av de remissynpunkter som inkommit under ärendets beredning, samt länsstyrelsens egna bedömningar, föreslås att de tre första områdena, genomförs med en avgränsning 100 meter ut från strandlinjen.

Kontakt