Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Pengar att söka för att nå miljömål eller Agenda 2030

Alla 17 Agenda 2030 mål

Har du en idé, åtgärd eller ett projekt som kan gynna arbetet med något av Sveriges miljömål eller har sin bas i Agenda 2030-arbetet och påverkar den ekologiska dimensionen positivt. Nu finns det pengar att söka för att förverkliga detta.

Vem kan söka?

Kommuner och föreningar med organisationsnummer.

Hur mycket pengar kan man få?

Det finns 150 000kr att fördela.

Vad kommer premieras?

Alla ansökningar är välkomna, men vi kommer att premiera praktiska, ”hands-on” åtgärder eller åtgärder som gynnar fler än en aktör.

När får man pengarna?

Senast 15 januari 2023.

När måste projektet vara genomfört?

Vi vill ha en projektredovisning senast 31 oktober 2023, gärna med fotodokumentation.

Vad ska finnas med i ansökan?

  • Organisationsnummer
  • Vad som planeras göras och om det är en del i ett större projekt.
  • Kostnad och vad det ska gå till.
  • Genomförande tid.
  • Vilket miljömål alternativt ”grönt” Agenda 2030 mål som åtgärden bidrar till.
  • Om andra kommuner eller organisationer är med i arbetet.

Sista ansökningsdag 30 november.

Ansökan skickas miljomal.kalmar@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss