Snöfall i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu inleds saneringen på den gamla Kopparverkstomten

Första spadtaget  i grushög

Göran Svensson, platschef Peab, Rolf Persson, beställarombud för projektet , Lill Thunberg, tf. miljöchef Länsstyrelsen Kalmar län och Andreas Erlandsson, kommunstyrelsens ordförande Oskarshamns kommun tar gemensamt ett första spadtag för saneringen av den gamla Kopperverkstomten, Verkstaden 18. Foto: Ulrika Larson, Empirikon

Den 7 oktober samlades representanter från Oskarshamns kommun, Länsstyrelsen Kalmar län och saneringsprojektet vid den gamla Kopparverkstomten i Oskarshamn för att ta ett första gemensamt spadtag.

Oskarshamns kommun har fått 126,3 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket för att sanera Verkstaden 18 (Kopparverkstomten).

Entreprenören Peab står nu i startgroparna för att sanera den gamla Kopparverkstomten, som ligger intill Oskarshamns hamnbassäng i Oskarshamn. Saneringen beräknas pågå fram till mitten av 2024. Den omfattar totalt cirka 100 000 m3 massor. En stor del av massorna som schaktas sorteras ut och återanvänds på området. De massor som inte kan återanvändas kommer att deponeras på kommunens deponi för farligt avfall på Storskogen i Oskarshamn. Området schaktas ned till grundvattennivå och återfylls med rena massor. I fyllningen anläggs ett tätskikt. Längs med vattenkanten läggs ett vertikalt filter. De första arbetena som inleds är att riva den gamla laboratoriebyggnaden på området.

Under åren 2016 till 2020 sanerades hamnbassängen i Oskarshamn. Nu är det dags att sanera Verkstaden 18, en av de ursprungliga källorna till att hamnbassängen förorenades. Området, som är förorenat med bland annat tungmetaller och dioxin, är ett av Kalmar läns mest förorenade och prioriterade objekt.

Kontakt