Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Havets barnkammare är viktiga att skydda och vårda

Beijershamn på Öland Foto: MostPhotos

Under vecka 38 och vecka 39 genomför länsstyrelsen en tillsynskampanj med fokus på anläggningar i grunda havsvikar, till exempel bryggor, pirar och sjöbodar. Vi kommer att besöka naturskyddsområdena Lövö, Beijershamn och Grankullavik.

Friska grunda skyddade havsvikar är en förutsättning för biologisk mångfald i Östersjön. Vegetation i form av tångbälten, ålgräs- eller kransalgsängar utgör basen för ett myllrande djurliv. Här hittar vi bland annat snäckor, musslor, tångräkor, trollsländelarver, fiskyngel och sjöfågel. För många av havets invånare, inklusive några av våra viktigaste rovfiskar som abborre, gädda och torsk, fungerar de både som barnkammare och skafferi.

Livsmiljön i de grunda vikarna är under hård konkurrens med mänsklig aktivitet. Nu ska vi undersöka om bryggor och andra anläggningar i dessa värdefulla grundområden har strandskyddsdispens och andra tillstånd. Samtidigt vill vi uppmärksamma de viktiga naturvärden som finns i skyddade områden och informera om hur man kan minska den negativa påverkan på grunda havsområden.

Länsstyrelsen Kalmar län deltar i en nationell tillsynsinsats vid grunda havsvikar, som syftar till att informera om strandskyddet och att få en mer enhetlig strandskyddstillsyn i landet. Det uppfyller också ett särskilt uppdrag från regeringen om att utöka strandskyddstillsynen i år.

Fakta om strandskydd och allemansrätt

Strandskydd handlar om att alla människor ska ha möjlighet att vara vid landets stränder. Det handlar också om att skydda livsmiljöer för en rad olika växter och djur. Skuggande konstruktioner som exempelvis bryggor kan skada bottenvegetationen, som behöver ljus för att växa. En anläggning eller byggnad kan även ge ett privatiserande intryck som gör att allmänheten inte längre känner sig välkommen att använda platsen för att bada, skåda fåglar, vandra eller utföra andra aktiviteter. Eftersom tillgången till stränder är en så viktig del av friluftslivet och för livsvillkoren för växter och djur så är det bland annat förbjudet att bygga eller bygga på bryggor och andra anordningar inom strandskyddsområdet. För att få bygga måste man få en dispens från tillsynsmyndigheten, som antingen är kommun eller länsstyrelse.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss