• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Peggy och Sniff letar sniglar

Beskrivning av svarthuvad snigel; spetsig bakdel, andningshål långt bak, grå kropp, svart huvud, 45-60 millimeter lång

Jonas Roth

Länsstyrelsen Kalmar län har i dagarna inventerat den invasiva arten svarthuvad snigel på en ort i Högsby kommun. Resultaten visar att snigeln finns spridd över ett större område på orten. Hundarna Peggy och Sniff med förare har hjälpt till att inventera.

Hundarna är tränade att söka upp och markera både vuxna sniglar och ägg av svarthuvad snigel. De är till stor hjälp, eftersom sniglarna kan vara svåra att hitta i växtlighet eller under stenar, ved eller krukor.

I oktober 2021 gjordes länets första fynd av den invasiva främmande arten svarthuvad snigel i Högsby kommun. Rapporter från andra län visar att arten etablerade sig i landet mellan åren 2015–2018 och att den snabbt ökar i antal på dessa platser.

Experter på Artdatabanken har gjort en riskanalys av arten och har kommit fram till att denna snigel kan bli ett problematiskt skadedjur. Det beror dels på att det finns så många sniglar en plats, dels för att den finns i eller nära odlingar där snigeln gör skada genom att äta upp växter. Den kan också konkurrera ut andra sniglar och snäckor.

Den svarthuvade snigeln har sitt ursprung vid Svarta havet. Den har med största sannolikhet kommit till Sverige via trädgårdshandeln. Snigeln blir 4,5–6 cm lång som vuxen, och man känner igen den på att den har en grågul/gråvit kropp och ett svart till blåsvart huvud och tentakler. Den är betydligt mindre än mördarsnigeln och kan skiljas från andra liknande snigelarter genom att den har andningshålet baktill i mantelns högersida (se bild ovan). Liknande arter som trädgårdssnigel, parksnigel och gråsidig skogssnigel har andningshålet framtill i mantelns högersida.

Den vuxna svarthuvade snigeln kan inte övervintra i Sverige, utan de övervintrar som ägg. Äggen läggs mellan september och november och kläcks tidigt på våren. Sniglarna växer till sig under sommaren och de hittas nästan aldrig före mitten av juli.

Inventeringen visar att den svarthuvade snigeln har etablerat sig på ett område som är cirka 12 hektar.

Hundarna Sniff och Peggy har hjälpt till att avgränsa området där sniglarna finns. De sniglar som hittades bekämpades direkt. Genom att bekämpa sniglarna innan de lägger ägg bör antalet minska tydligt kommande säsong och förhoppningsvis kan den utrotas helt på några års sikt.

Misstänker du att du sett den svarthuvade snigeln? Rapportera in det till invasivaarter.nu Länk till annan webbplats., så att bekämpning kan sättas in i ett tidigt skede.


Snigelsökande hunden Peggy markerar fynd av snigel

Kontakt