Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillsyn planeras efter larm om vattenbrist

Bild av en strömmande fors

Emån sedd under en period med normala flöden.

På grund av det låga vattenflödet i Emån planerar nu länsstyrelserna i Kalmar och Jönköping tillsyn av vattenuttagen ur Emån.

- Vi måste skapa oss en bättre bild av hur vattnet ur Emån försvinner. Efter en sådan uppföljning kan vi se bättre vad som måste göras, säger Ingrid Camper, tf avdelningschef Naturavdelningen, Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Vattenflödet i Emån är nu så akut lågt att länsstyrelserna i de två länen bedömer att all bevattning utan tillstånd måste upphöra och att bevattning ska ske nattetid för de som har tillstånd. Om inget görs riskerar ekosystem att skadas och det finns fara för att dricksvatten tar slut.

- Vi startar nu en planering för att göra en tillsyn i Emån, men även i andra vattendrag i länen där flödet är väldigt lågt. Vi kan till exempel se en oroande situation i Ljungbyån, säger Irene Bohman, tf avdelningschef Tillväxt och miljö på Länsstyrelsen Kalmar län.- Syftet är att hålla kvar tillräckligt med vatten i systemen. Det handlar om att värna ekosystemen och samtidigt se till att det finns nog med dricksvatten samt att de som har tillstånd ska kunna fortsätta sina uttag av vatten, säger Ingrid Camper.

Länsstyrelserna vill nu att alla, även de som har tillstånd, tänker till om vad man kan göra för att spara vatten på både kort och lång sikt . Som länsstyrelserna ser det kommer lärdomarna av i år och även från extremåret 2018 att vara nödvändiga även i framtiden.

- Vi fruktar att det här är det nya normala. Låga flöden i våra vattendrag kommer med största sannolikhet att återkomma regelbundet, säger Irene Bohman.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss