• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen bjuder in till fördjupad dialog om nya Natura 2000-områden

Krusande vattenyta

Efter att ha fått förlängd svarstid till regeringen bjuder länsstyrelsen nu in markägare, företagare, intresseorganisationer och kommuner till en fördjupad dialog om förslaget till nya Natura 2000-områden. Länsstyrelsen arbetar också med att granska och justera gränserna i förslaget med utgångspunkt från de synpunkter som framkommer.

Regeringen har, efter krav från EU, beslutat att Sveriges Natura 2000-områden för fåglar behöver utredas. Tolv länsstyrelser, som har kust mot havet, fick i uppdrag att föreslå de nya områden som behövs. Förslaget ska redovisas till Naturvårdsverket senast den 28 oktober. Därefter är det regeringen som fattar beslut om nya områden.

Den förlängda svarstiden öppnar möjligheten för länsstyrelsen både att göra en fördjupad granskning och justering av gränserna i det nuvarande förslaget samt att bjuda in berörda till en utökad dialog. Dialogmötena kommer att äga rum under augusti och september på Öland, i Mönsterås och i Kalmar. Landshövdingen har också bjudit in kommunstyrelsernas ordförande och kommuncheferna i de berörda kommunerna till ett möte.

- Nu har vi möjlighet till en fördjupad dialog om gränser, fågelvärden och framtida förvaltning, säger landsbygdsdirektör Karin Bergman. På mötena kommer vi att redogöra mera för det kunskapsunderlag som förslaget grundar sig på, förklara gränsdragningarna i de aktuella områdena och vad ett Natura 2000-område kan innebära mera konkret för markägare. Men framför allt vill vi lyssna på markägare och företagare, höra deras syn på gränsdragningen och de utvecklingsbehov de ser på sina marker i framtiden. Ju mera konkret den dialogen blir, desto lättare är det för oss att beskriva påverkan på andra samhällsintressen. 
Karta som beskriver de nya föreslagna Natura2000-områdena i Kalmar län.

Förtydligande karta som beskriver de NYA föreslagna Natura 2000-områdena i Kalmar län. De bruna är områden på land och de mörkblå de ute i vattnet. Klicka för en större karta.

Kontakt