Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inventering av lodjur

Närbild lodjur på skogsväg

Nu är resultatet från årets inventering av lodjur i Sverige klar. Beståndet ökar både i länet och i hela landet.

I Kalmar län har vi från 1 oktober 2021 till och med 31 mars 2022 hittat 17,5 familjegrupper. Säsongen innan dess påträffades 11 familjegrupper i Kalmar län.

Kartan nedan visar var familjegrupperna påträffades. De gröna ”blommorna” visar en familjegrupp och de gröna prickarna observationer av familjegruppen. En siffra i vit cirkel representerar flera gröna prickar som överlappar varandra. Vitt kors på grön bakgrund visar avliden lodjursunge.

Karta över Kalmar län som visar olika symboler som har med lodjursinventeringen att göra

Klicka på kartan för att se en större bild.

Kontakt

Vilthandläggare

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)