Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Från och med idag förändras beredskapszonerna runt Oskarshamns kärnkraftverk

Karta som visar de utökade beredskapszonerna

Gränsen för beredskapszonen runt kärnkraftverket i Oskarshamn utökas från 15 till cirka 25 kilometer. Det blir också en utpekad inre zon med extra beredskap för snabbare utrymning vid en olycka samt en planeringszon om 100 km ut från kärnkraftverket.

I maj 2020 beslutade regeringen om förstärkt beredskap och utökade beredskapszoner runt svenska kärnkraftverken. Idag 1 juli förändras zonerna runt kärnkraftverket i Oskarshamn.

Förändringen innebär att länsstyrelsen förberett och förnyat planeringen för statlig räddningstjänst och olika skyddsåtgärder som kan bli aktuella om det sker en olycka.

- Rent konkret blir fler personer berörda när zonerna runt kärnkraftverket blir större. De som bor cirka 25 kilometer från kärnkraftverket ska vid det här laget ha fått utdelad information samt jodtabletter hem till sig. Att inta jodtabletter, ofta i kombination med att stanna inomhus, är en av skyddsåtgärderna som omfattas av planeringen.

Det säger Erik Richardsen som är krisberedskapshandläggare på Länsstyrelsen i Kalmar län med ansvar för kärnenergiberedskap.

- Den stora utmaningen är att informera alla i beredskapszonerna om att deras eget agerande och följsamhet till myndigheternas beslut blir en viktig faktor för hur väl man kan hantera en olycka. Där är viktigt att alla tar del av förhandsinformationen för att ha en egen bra beredskap.

Länsstyrelsen tillsamman med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fortsätter under sommaren och en bit in på hösten att bygga ut systemet för utomhusvarning. Det görs genom att ett antal ljudanläggningar, så kallade ”Hesa Fredrik”, monteras på norra Öland, södra delen av Västerviks kommun och i de övriga områden som från och med idag ligger i de nya zonerna.

Kontakt