• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Akut hotad skalbagge finns nu på fastlandet igen

Den större ekbocken klättrar på en ekstam

Foto: Jonas Hedin, Länsstyrelsen Kalmar län

Den större ekbocken är en av Sveriges mest hotade arter. I hela Norden har den tills nu bara funnits kvar i en liten population i Halltorps naturreservat på Öland. Men nu finns den återigen på fastlandet, tack vare en lyckad återetablering.

Avelsanläggningen Nordens Ark har utvecklat en metod för uppfödning. Därför kunde 2018 uppfödda större ekbockar från Halltorps naturreservat återintroduceras i Björnö naturreservat i norra Kalmar kommun samt i Tromtö naturreservat i Blekinge. I dessa områden finns en stor mängd gamla ekar som idag efter restaurering och skötsel av områdena bland annat inom ramen för Lifeprojektet Bridging the gap, är lämpliga livsmiljöer för den större ekbocken. Häromdagen kunde de första så kallade kläckhålen, det vill säga spåren av lyckad föryngring av den större ekbocken, påvisas i Björnö naturreservat.

- Ett mycket positivt och välkommet besked för vårt långsiktiga arbete med att bevara den större ekbocken, säger projektledare Jonas Hedin på Länsstyrelsen Kalmar län.

Den större ekbocken är en så kallad långhorning, en skalbagge som helst lever i väldigt gamla solexponerade ekar. Då framtidsutsikterna var dåliga, till följd av massiva avverkningar av gamla ekar under andra halvan av 1800-talet och att det tar så lång tid för dagens ekar att bli tillräckligt gamla för att passa ekbockarna, bestämdes det 2010 i det nationella åtgärdsprogrammet för den större ekbocken att ett försök skulle göras att återetablera arten i dess forna utbredningsområde på fastlandet.

Kläckhål större ekbock på ek i Björnö naturreservat

Kläckhål större ekbock. Foto: Jonas Hedin, Länsstyrelsen Kalmar län

Kontakt