Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Träff med ambassadörer mot mäns våld mot kvinnor

Ambassadörerna mot mäns våld mot kvinnor. Gruppbild.

Ambassadörer som närvarade på ambassadörsträffen. Från vänster: Karl Nordström, Henrik Andersson, Niclas Hammar, Örjan Molander, Magnus Areskog, Jan Bolin, Peter Sandwall, Pär Aldestam, Joachim Ivarsson, Martin Rydell, Patrik Oldin. Foto: Martina Cederqvist, Länsstyrelsen Kalmar län.

Sedan 2019 finns ett nätverk av ambassadörer mot mäns våld mot kvinnor. Den 24 maj samlades de på residenset i Kalmar. Träffen anordnades av landshövding Peter Sandwall, som själv är en av ambassadörerna.

– Mäns våld mot kvinnor är inte en kvinnofråga. Det är en mansfråga, sa en ambassadör under träffen om sin roll som ambassadör.

Länets ambassadörer mot mäns våld mot kvinnor har funnits sedan 2019 och initierades av länsstyrelsen genom ett upprop i media och kampanjen ”STOPP”. Där uppmanade ett antal manliga opinionsbildare i länet andra män att ta ställning och ansvar för att få stopp på våldet mot kvinnor – som i de allra flesta fall utförs av män.

”Varje gång en man tar sig rätten att utnyttja sin fysiska och psykiska makt sker ett övergrepp för mycket. Vi måste sluta ifrågasätta kvinnan som inte lämnar den man som slår, och istället ställa oss frågan varför mannen slår. Vi måste ifrågasätta det fysiska, psykiska och sexuella våldet som mer än vart femte kvinna tvingas utstå under sin livstid. Vi måste få mäns våld mot kvinnor att upphöra. Vi måste säga stopp.”

Så skrev männen, som kom att bli de första ambassadörerna mot mäns våld mot kvinnor i Kalmar län. Däribland polisområdeschef Patrik Oldin, biskop Fredrik Modéus och IK Oskarshamns klubbchef Martin Åkerlund.

I länet finns ett 30-tal ambassadörer mot mäns våld mot kvinnor i Kalmar län. De har olika professioner, åldrar, bakgrund och erfarenhet– men gemensamt är att de alla är män som i Kalmar län har möjlighet att påverka attityder och beteenden, dels i sina uppdrag, men framförallt som män.

– I rollen som ambassadör försöker jag vara en jobbig jäkel; en man som säger ifrån och tar avstånd från män som på olika sätt utövar våld mot kvinnor. Jag försöker vara en förebild i alla möjliga sammanhang där jag reagerar på kommentarer och handlingar från män som innebär våld mot kvinnor – såväl på jobbet som i herrbastun. Jag tycker att jag har ett särskilt ansvar för att göra det som medveten man, säger ambassadören Ragnar Olsson från Linnéuniversitetet.

Vid träffen den 24 maj deltog både ambassadörer som funnits med redan från start och några som deltog för första gången.

Kontakt

Örjan Molander

Ambassadör, chef Kalmar läns museum