Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stora satsningar för bättre vatten

Länsstyrelsen har betalat ut drygt 11,2 miljoner kronor till nya projekt i länet. Pengarna går till kommuner och ideella föreningar som har sökt bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). Pengarna ska användas till bland annat satsningar på ett giftfritt båtliv, kartläggning av spöknät och planering och genomförande av åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten i länets vattendrag, sjöar och kustvatten.

Syftet med LOVA är att genomföra åtgärder för bättre havs- och vattenmiljöer genom insatser mot övergödning, minskad spridning av miljögifter från fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap, restaurering av vattenmiljöer och åtgärdssamordning. Länsstyrelsen har i år tagit emot ett stort antal ansökningar och beslutar nu om pengar till 13 nya projekt som på olika sätt bidrar till friskare havs- och vattenmiljöer. Sedan tidigare pågår drygt 30 LOVA-finansierade projekt i Kalmar län. Projekten varierar i genomförande tid från ett till fyra år.

Länets kommuner, vattenråd och andra ideella sammanslutningar har ett stort engagemang i åtgärdsarbetet kring vatten, vilket möjliggör det framgångsrika arbetet inom LOVA. Söktrycket är högt och glädjande nog är det en stor variation mellan projekten, vilket gör att åtgärdsarbetet går framåt inom flera av LOVAs fokusområden.

I maj har följande vattenvårdsprojekt beviljats LOVA-medel:

 • Giftfria båtbottnar i Borgholms kommun.
 • Restaurering av Sarvgölen.
 • Dagvattenplan för Emmaboda kommun.
 • Operation spöknät.
 • Ekomuddring – utveckling av användningsområden för sediment.
 • Uppföljning av åtgärder.
 • Restaurering Kronobäcks våtmark.
 • Jordbruksåtgärder vid Holmån.
 • Rena båtbottnar i Mönsterås kommun.
 • Åtgärdskatalog Gerseboån/Ortsbäcken.
 • Levande vikar i Mönsterås kommun.
 • Förstudie Tarmlången.
 • Stångehamns vattenmiljö.

Kontakt