• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förändrade beredskapszoner runt kärnkraftverket i Oskarshamn – fler får jodtabletter

Broschyrer och en ask jodtabletter i en hand

Vid halvårsskiftet förändras och utökas beredskapszonerna runt kärnkraftverket i Oskarshamn. Boende och verksamheter i de nya zonerna ska få jodtabletter och information utdelat i förväg med start av utdelning nästa vecka.

Internationella erfarenheter visar att om en kärnkraftsolycka skulle inträffa kan en förstärkt planering förbättra möjligheterna till skydd. Regeringen beslutade 2020 att nya beredskaps- och planeringszoner ska vara införda till den 1 juli 2022.

Områdena närmast de svenska kärnkraftverken är de som kräver mest planering och utökas från dagens 15 km runt kärnkraftverket till 25 km. I det utökade området ska jodtabletter och information delas ut på förhand, det ska finnas system för att varna allmänheten och det ska finnas planering för inomhusvistelse och utrymning.

- Beredskapszonerna närmast verket är de områden där vi förbereder skydd för allmänheten vid en kärnkraftsolycka. Länsstyrelsen har utökat sin planering för utrymning, inomhusvistelse och nu också förhandsutdelade jodtabletter och information, säger Erik Richardsen, som är beredskapshandläggare på Länsstyrelsen Kalmar län.

Målet är att undvika akuta strålskador vid en kärnkraftsolycka och att minimera sena strålskador så långt det är möjligt och rimligt. Mycket kunskap är hämtat från erfarenheter gjorda i Fukushima, Japan. Gränserna för de förändrade zonerna utgörs av det som är enkelt att kommunicera till exempel vägsträckning, vattendrag eller järnväg. Det är viktigt att allmänheten ska kunna få information under en händelse och få kännedom om vilka egna åtgärder de kan vidta.

Ett större område runt varje kärnkraftverk med 10 mils radie utgör en planeringszon. Där sker ingen förhandsutdelning av jodtabletter, men det ska finnas planer att vid en olycka kunna göra strålningsmätningar för att bedöma om det behövs insatser. Det kan till exempel handla om inomhusvistelse, behov av att dela ut extra jodtabletter eller utrymning.

- Succesivt färdigställer vi myndigheter den förändrade planeringen och förbereder allmänheten och andra på det som ska börja tillämpas från och med 1 juli, säger Erik Richardsen.

Karta över Kalmar län med de inre, yttre och planeringszonerna runt kärnkraftverket i Oskarshamn markerade.

De tre zonerna i Kalmar län: inre, yttre och planeringszon runt kärnkraftverket i Oskarshamn. Gröna kommuner ingår i planeringszonen, delar av de blåa kommunerna, medan gula ligger utanför planeringszonen.

Fakta

Hösten 2017 lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Länsstyrelserna i Uppsala, Kalmar, Hallands, Södermanlands, Västmanlands och Skåne län samt Lunds kommun och Räddningstjänsten Syd, ett förslag till nya beredskapszoner till regeringen.

Regeringen beslutade i maj 2020 om en ny förordning (2003:789) om skydd mot olyckor i enlighet med SSM:s förslag. Ny förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och nya beredskapszoner ska tillämpas operativt från och med den 1 juli 2022.

Kontakt