Aktuella vädervarningar i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ylva Mannervik slutar som länsråd

Porträtt länsråd Ylva Mannervik framför Länsstyrelsens entré

Länsrådet Ylva Mannervik avslutar sitt förordnande som länsråd vid Länsstyrelsen Kalmar län i slutet av augusti på grund av familjeskäl.

Ylva tillträdde sin tjänst den 1 september förra året efter att tidigare varit departementsråd och chef i Regeringskansliet.

Rekrytering för att hitta nya sökande är påbörjad och det är regeringen som fattar det slutliga beslutet om nytt länsråd.

Länsrådet leder det dagliga arbetet på länsstyrelsen och fungerar som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när han inte är i tjänst eller har förhinder.

Kontakt