• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

En hand håller i en elbilsladdare och laddar sin elbil

Foto: Mostphotos

Den ökande försäljningen av elbilar innebär att det behövs fler laddstationer för allmänheten. Tack vare nya EU-regler kommer Klimatklivet nu kunna bidra till att utbyggnadstakten växlas upp.

De nya EU-reglerna om hur medlemsstater får ge investeringsstöd till publik ladd- och vätgasinfrastruktur påverkar bland annat Klimatklivet som är Sveriges främsta investeringsstöd för laddinfrastruktur.

– Vi ser att de nya reglerna kan innebära bättre möjligheter för Klimatklivet att fördela och bevilja investeringsstöd till publik laddinfrastruktur i den takt som behövs för att möta marknadens behov. Det är mycket positivt då det kan bidra till att växla upp utbyggnadstakten, säger Nanna Wikholm, enhetschef för transporter på Klimatklivet, Naturvårdsverket.

En följd av regelförändringarna är att Naturvårdsverket ändrar ansökningsprocessen. Den nya processen innebär att aktörer som vill bygga publika laddstationer kommer få möjlighet att lämna anbud om att bygga på olika platser ute i landet. Anbuden som gäller samma plats ska därefter ställas i konkurrens mot varandra och de mest kostnadseffektiva laddstationerna kan få stöd.

Länsstyrelsen Kalmar län bjuder in till skriftligt samråd inför Klimatklivets nästa utlysning om stöd till publik laddinfrastruktur. Aktuella handlingar för samråd i form av kartunderlag, utlysningskriterier samt frågeformulär finns tillgängliga på länsstyrelsens webbplats under perioden 11–28 april 2022. Synpunkter lämnas skriftligt senast den 28 april 2022.

– Genom samråden kan vi utreda behovet av fler laddningsplatser och se till att infrastrukturen sprids ut över länet. En utökad utbyggnad av laddinfrastruktur kommer att behövas för att möta behovet från det växande antalet elbilar, säger Sofie Backman, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen Kalmar län.

Samråd om stöd till publik laddinfrastruktur

Fakta om Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser.

Investeringsstöd från Klimatklivet ges först och främst till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona. Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat 8 miljarder kronor till företag, organisationer och kommuner som ansökt om stöd för klimatinvesteringar. Tillsammans med övrig finansiering har totalt 17,8 miljarder kronor investerats för att minska utsläppen. Stöd ges till både stora och små åtgärder i hela landet. Det största projektet har fått 210 miljoner kronor i stöd. Under 2022 kan Klimatklivet bevilja upp emot 2,8 miljarder kronor i stöd.

Anbud för publik laddinfrastruktur ska lämnas in 23 maj –7 juni. Ansökningsperioden för övriga åtgärder i Klimatklivet är öppen 3–18 maj.

Kontakt