Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om skyddsjakt på skadegörande lodjur

Lodjur i snö

Länsstyrelsen i Kalmar län har beslutat om skyddsjakt på ett skadegörande lodjur. Jakten kommer att bedrivas av jägare utsedda av Länsstyrelsen och beslutet gäller till och med den 31 maj 2022.

Under det senaste året har åtta angrepp av lodjur skett inom en cirkel med 25 km diameter i Emmaboda, Kalmar och Torsås kommuner. Två av angreppen har skett på samma gård. Sex angrepp har skett på får, ett angrepp på dvärgget och ett dokumenterat angrepp på dovhjort inom rovdjursavvisande hägn. Två av angreppen på tamdjur har skett innanför rovdjursavvisande stängsel på olika gårdar. Fyra av angreppen har skett inom ett litet cirkulärt område med radien 3 km de senaste dagarna. Totalt har åtta får, en dvärgget och minst en dovhjort dödats vid angreppen. Skadeförebyggande akutåtgärder har till viss del utförts. Alla angrepp har besiktigats av länsstyrelsen och konstaterats vara gjorda av lodjur. Ersättning för dessa viltskador har utbetalats eller kommer att utbetalas till berörda tamdjursägare i de fall de ansökt om ersättning.

- Utifrån att angreppen har skett inom ett avgränsat område under en begränsad tidsperiod, bedömer vi att det troligtvis rör sig om samma individ och att skyddsjakt är det enda alternativet, säger enhetschef Fredrik Ustrup.

De skadedrabbade lantbrukarna har med hjälp av länsstyrelsens besiktningsmän till viss del vidtagit skadeförebyggande akutåtgärder, såsom översyn av stängsel och installning av övriga får. Länsstyrelsen bedömer att fastställda riktlinjer för skyddsjakt på lodjur är uppfyllda och att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt. Att tillåta skyddsjakt på ett skadegörande lodjur påverkar inte lodjursstammens bevarandestatus i Kalmar län eller Sverige.

Kontakt