Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökar vuxnas närvaro på stan tryggheten?

Fötter på trottoar i kvällsljus

Länsstyrelsen Kalmar län har ihop med Hälsohögskolan Jönköping och sju av Kalmar läns kommuner beviljats 400 000 kronor från Brottförebyggande rådet för att göra en utvärdering av vuxenvandring som brottsförebyggande och trygghetsskapande insats.

Någon sådan här undersökning har aldrig gjorts tidigare. Det är därför mycket glädjande att vi i Kalmar län fått dessa medel beviljade. Det är en unik studie och jag vet att resultatet kommer att vara intressant för hela Sverige eftersom väldigt många kommuner har vuxenvandring i någon form.

Syftet med undersökningen att utvärdera om insatsen vuxenvandring dels genomförs som det är avsett, dels leder till ökad trygghet och minskad ungdomsbrottslighet.

Uttrycket ”kärt barn har många namn” gör sig påmint. I studien kommer insatsen att kallas vuxenvandring, men den går ibland under namnet nattvandring, föräldravandring, vuxna på stan eller föreningsvandring.

Undersökningen kommer genomföras genom dokumentstudier som till exempel underlag och beslut som fattats av kommunerna, intervjuer med tjänstepersoner och enkäter till ungdomar. De två forskarna Birgitta Ander och Diana Kajic från Hälsohögskolan Jönköping kommer genomföra utvärderingen. Resultatet kommer att presenteras kring nästa årsskifte.

Utvärderingen bygger på en samverkan mellan Länsstyrelsen Kalmar län, Hälsohögskolan Jönköping samt Torsås, Emmaboda, Nybro, Kalmar, Mörbylånga, Oskarshamns och Vimmerby kommuner.

Att Brottsförebyggande rådet beviljat medel till EN utvärdering som bygger på sju olika insatser är också unikt. Detta gör att studien kommer att få en spännande bredd. Allt ifrån de enklare formerna av vuxenvandring till de mer uppstyrda med idéburet offentligt partnerskap (IOP-avtal).

Kontakt