• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kön till stödet för hyres- och studentbostäder förändras

En gul lyftkran i närbild.

Foto: Mostphotos

Fram till årsskiftet har det varit möjligt att ansöka om investeringsstöd för att bygga hyresbostäder och bostäder för studerande. I landet står många byggherrar i kö för att få stöd för sitt projekt. Regeringen har nu beslutat att väntetiden i kön ska vara lika för alla bostadsprojekt, till skillnad från tidigare då projektens geografiska plats spelade roll.

Sedan investeringsstödet infördes har det varit många som sökt stödet och projekt har fått stå i kö i väntan på besked om pengar och beslut om stöd. För att främja bostadsbyggande där bostadsbristen är som störst valde regeringen under ett par år att prioritera stöd till projekt i någon av landets tre storstadsregioner. Som en följd av detta har kötiden för projekt utanför storstadsregionerna blivit väldigt lång.

Regeringen har nu beslutat att ta bort prioriteringsordningen. Det innebär att fördelning av pengar till projekt nu endast ska ske utifrån kötid och inte beroende på var i landet de är belägna. Detta innebär konkret att nästa fördelning av pengar kommer att gå till projekt utanför storstadsregionerna eftersom dessa har stått i kö längst tid.

Ett projekt ställs i kö för att få pengar när en handläggare på Länsstyrelsen har gått igenom ärendet. När det blivit projektets tur att tilldelas pengar kan Länsstyrelsen fatta beslut om stöd. I dagsläget står över 400 ärenden i kön. Ytterligare ett stort antal ansökningar kommer att ställas i kön när de är färdigberedda.

De sökande som redan har fått beslut om stöd påverkas inte av förändringen.

Stöd till hyresbostäder och bostäder för studenter

Observera att stödet inte längre går att söka från och med den 1 januari 2022.

Kontakt

Handläggare inom stöd till bostäder

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00