Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu kan du söka stöd för täckdikning, strukturkalkning och kalkfilterdiken

Röd lada vid en plöjd åkerskant i dimman.

Foto: Nina Nilsson

Länsstyrelsen i Kalmar län gör nu en extra satsning på investeringsstöd för täckdikning, strukturkalkning och kalkfilterdiken. Länsstyrelsen har avsatt 9,5 miljoner kronor för särskild utlysning under perioden 7 februari till 31 mars 2022. 

Stöden kan sökas av jordbruksföretagare i Kalmar län. Genom täckdikningen skapas bättre förutsättningar för en ökad produktion av livsmedel samtidigt som det ger en minskad klimatpåverkan och förbättrade möjligheterna att klara en torrperiod. Även strukturkalkning och kalkfilterdike är insatser som bidrar till minskad klimatpåverkan samtidigt som man förbättringar jordens egenskaper vilket är gynnsamt för växtligheten.

Läs mer om stöden för:

Täckdikning och strukturkalkning

Kalkfilterdiken och kalkfilterdiken i kombination med täckdikning

Kontakt