Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatklivet ökar takten i utbyggnaden av biogasproduktion i Kalmar län

Klimatklivet

Ny och utökad biogasproduktion är det område som fått mest stöd nationellt från Klimatklivet under 2021. Även i Kalmar län är biogas det område som fått störst stöd, då fyra projekt fick över 200 miljoner kronor från Klimatklivet under förra året.

Mönsterås Biogasproduktion AB fick över 150 miljoner kronor och är det företag som fick mest i stöd under 2021. Den nya anläggningen ska ligga i Mönsterås kommun och kommer producera flytande biogas från bland annat lokal gödsel och organiskt avfall från livsmedelsproduktion. Biogasproducenterna More Biogas Småland AB i Kalmar kommun, Hagelsrums Biogas AB i Hultsfreds kommun och JCEL i Borgholms kommun har fått mellan 14 och 20 miljoner kronor i stöd för utbyggnad och förbättringar av sina respektive biogasanläggningar.

Sammanlagt har Klimatklivet beviljat nästan 240 miljoner kronor i klimatinvesteringsstöd till 29 företag i Kalmar län under 2021. Förutom biogas är vätgas ett område som växer inom Klimatklivet och även i Kalmar län. REH2 AB har fått nästan 15 miljoner kronor i stöd för att anlägga en vätgastankstation med vätgastillverkning i Kalmar kommun. Inom industrin och lantbruket i länet satsar många på energikonverteringar från fossila bränslen till mer klimatsmarta lösningar. Två exempel är Brenntag Nordic AB som fått nästan 1,2 miljoner kronor för ett byte av oljeförbränning mot luftvärmepumpar och Myreholms lantbruk AB som har fått drygt 750 000 kr i stöd för en eldriven foderanläggning. Även ideella föreningar kan få stöd från Klimatklivet och i Kalmar län har Oskarshamns tennisklubb fått drygt 200 000 kr för att byta från olja till fjärrvärme för uppvärmning av sin tennishall.

I år har det öppnats ytterligare en möjlighet till klimatomställning med hjälp av biogas. De som vill investera i småskalig elproduktion från biogas kan nu söka stöd från Klimatklivet. Exempelvis kan lantbrukare söka stöd för att producera egen el från den gödsel gården genererar.

Klimatklivet är förlängt fram till år 2026, vilket innebär ökade möjligheter för stora projekt med långsiktig framförhållning att bli beviljade stöd. Under 2022 finns totalt 2,7 miljarder att söka från Klimatklivet. Nästa ansökningsomgång är öppen 10-28 februari och ansökan görs hos Länsstyrelsen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss