Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Satsningar för bättre vatten

Våtmark

En av våtmarkerna i Kalmar kommun som renar vatten från näringsämnen. Fotograf: Carina Pålsson

I dagarna betalar länsstyrelsen ut 5,6 miljoner kronor till nya projekt i länet. De som får pengarna är kommuner som har sökt bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). Pengarna ska användas till bland annat anläggning och restaurering av våtmarker, anläggande av tvåstegsdiken och åtgärdssamordning.

Syftet med LOVA är att genomföra åtgärder för bättre havs- och vattenmiljöer genom insatser mot övergödning och spridning av miljögifter från fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap, restaurering av vattenmiljöer och åtgärdssamordning.

Under 2021 har länets kommuner och ideella föreningar startat 14 nya LOVA-projekt och sammanlagt tagit del av cirka 12 miljoner kronor. Totalt pågår hela 37 projekt som delvis finansieras av LOVA i Kalmar län. Projekten varierar i tid från ett till fyra år. Redan i januari 2022 finns det möjligheter att söka LOVA-medel till nya projekt.

Sista ansökningsdag för 2022 är den 31 januari.

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

— Länets kommuner, vattenråd och andra ideella sammanslutningar har ett stort engagemang i åtgärdsarbetet kring vatten, vilket är det som möjliggör det framgångsrika arbetet inom LOVA, säger Ingrid Palmblad Örlander, chef på länsstyrelsens vattenenhet. Genom att ge medel till åtgärdssamordning hoppas vi förbättra förutsättningarna ytterligare för ett långsiktigt framgångsrikt åtgärdsarbete.

De vattenvårdsprojekt som får LOVA-medel i december:

  • Våtmark för rening av infiltrationsvatten (Borgholm Energi AB, kontaktperson Viktoria Nilsson).
  • Anläggning av tvåstegsdiken för kväve- och fosforretention (Borgholms kommun, kontaktperson Kristin Bertilius).
  • Hultsby – det dränkta diket (Kalmar kommun, kontaktperson Johan Wegenke).
  • Restaurering av anlagda våtmarker (Torsås kommun, kontaktperson Pernilla Landin).
  • Kretslopp med dräneringsvatten (Kalmar kommun, kontaktperson Johan Wegenke).
  • Hänsynsfull dikesrensning (Mönsterås kommun, kontaktperson Joakim Holm).
  • Våtmarker i anslutning till jordbruksmark (Västerviks kommun, kontaktperson Anders Fröberg).
  • Giftfritt båtliv i Västerviks skärgård (tillägg till befintligt projekt, Västerviks kommun, kontaktperson Anders Fröberg).
  • Åtgärdssamordning Kalmarsund och Öland (tillägg till befintligt projekt, Kalmarsundskommissionen, kontaktperson Susanna Minnhagen).
  • Vattensamordnare Västervik (tillägg till befintligt projekt, Västerviks kommun, kontaktperson Anders Fröberg).

Kontakt