Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fynd av fågelinfluensa i länet

Vilda fåglar

På två platser i länet har vilda fåglar nu diagnosticerats med fågelinfluensa. Ännu har inga tama fjäderfäbesättningar drabbats, men vi vill påminna om vikten att skydda sina fåglar. Sedan en tid tillbaka omfattas länet av skyddsklass 2 för att skydda de tama fågelsbesättningarna. Hittar du döda eller sjuka djur i naturen är det viktigt att du inte rör dem och att du rapporterar in ditt fynd.

Skyddsklass 2 innebär att alla fjäderfän ska hållas inomhus. Om detta undantagsvis inte går att genomföra, eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Hobbyflockar är alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller om det är andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

Skyddsnivåer och hur du skyddar dina fåglar hittar på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undvik direktkontakt

Provsvaren på de döda fåglar som hittats nu visar att de hade en högpatogen fågelinfluensa, vilket är potentiellt smittsamt för människa. Men det är mycket ovanligt och ingen människa har hittills blivit smittad i Sverige.

Det är alltid viktigt att vara försiktig och undvika direktkontakt om man ska hantera döda eller sjuka vilda djur. De kan bära på smittämnen som kan överföras till människor (zoonoser).

Rapportera in fynd

Ännu har vi inte fått information om någon smittad fjäderfäbesättning i Kalmar län. I Skåne har två besättningar bekräftats smittade.

Vi är tacksamma om allmänheten rapporterar in fynd av döda vilda djur till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Se länk nedan. På så sätt kan ökad dödlighet upptäckas och genom provtagning kan vi också få reda på om viruset finns hos vilda fåglar i ett visst område.

Kontakt