Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt efter lodjur i Kalmar län

Lodjur i snö

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt efter lodjur i Kalmar län. Totalt får tolv lodjur skjutas under 2022 års licensjakt som sker i mars månad.

Beslutet att tillåta licensjakt på tolv lodjur under 2022 har fattats för att reglera stammen, då den är större än förvaltningsmålet som är fyra-åtta familjegrupper (honor med unge/ungar). Målet är beslutat av Kalmar läns viltförvaltningsdelegation.

Avskjutningen begränsas till maximalt sex i norra jaktområdet och sex i södra jaktområdet. Jakten avslutas om fyra produktiva hondjur över 14 kg fälls.

Enligt det senaste inventeringsresultatet finns elva familjegrupper i Kalmar län, vilket motsvarar cirka 60 lodjur.

Lodjursjakten startar den 1 mars 2022 och varar som längst till och med den 31 mars. Jakten sker över hela länets fastland.

Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen i södra rovdjursförvaltningsområdet såväl som i Kalmar län att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde.

Resultatet från den senaste nationella populationsberäkningen visar att det finns cirka 1240 lodjur i Sverige och populationen är därmed fortsatt över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus.

Inom det södra rovdjursförvaltningsområdet sker licensjakt även i Jönköpings och Östergötlands län.

Kontakt