Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt efter åtta lodjur under 2021

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt efter lodjur i Kalmar län. Totalt får åtta lodjur skjutas under 2021 års licensjakt som äger rum i mars månad.

Syftet med licensjakten är att behålla en livskraftig lodjursstam.

Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen i södra rovdjursförvaltningsområdet såväl som i Kalmar län att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde.

Beslutet om att tillåta licensjakt på åtta lodjur under 2021 har fattats för att reglera stammen då den är större än förvaltningsmålet som är 4-8 familjegrupper (honor med unge/ungar). Målet är beslutat av Kalmar läns viltförvaltningsdelegation.

Avskjutningen begränsas till maximalt fyra djur i norra jaktområdet och fyra djur i södra jaktområdet. Jakten avslutas om tre produktiva hondjur över 14 kg fälls.

Enligt det senaste inventeringsresultatet berörs länet av 8,5 familjegrupper vilket motsvarar cirka 50 lodjur i Kalmar län.

Lodjursjakten startar den 1 mars 2021 och varar som längst till och med den 31 mars. Jakten sker över hela länets fastland.

Resultatet från den senaste nationella populationsberäkningen visar att det finns cirka 1100 lodjur i Sverige och populationen är därmed fortsatt över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus.

I södra Sverige sker licensjakt även i Jönköpings, Kronobergs och Östergötlands län.

Kontakt