Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny gemensam webbplats för den regionala miljöövervakningen

båt packad med provtagningsutrustning ligger i strandkanten av en sjö

Foto: Maria Hauxwell, Länsstyrelsen Kalmar län

Vad gör länsstyrelserna för att övervaka miljötillståndet? Idag den 7 december lanseras en ny webbplats för den regionala miljöövervakningen. Här kan du ta del av resultat och bakgrundsfakta från övervakning av enskilda arter och ämnen i naturen, breda undersökningar av landskap och naturtyper samt vatten- och luftkvalitet.

Webbplatsen Regional miljöövervakning (RMO) Länk till annan webbplats.

Alla län har beslutat om nya regionala miljöövervakningsprogram för perioden 2021–2026. Vårt länsprogram och mer information om miljöövervakning hittar du här:

Miljöövervakning

Miljöövervakning genomförs runt om i landet och samordnas ofta i gemensamma delprogram, just nu finns över 40 sådana regionala samarbeten. De regionala programmen kan även förtäta nationella övervakningsprogram och då sker samarbetet främst med Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten, men även med andra myndigheter och organisationer.

Kontakt