Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatklivet ger stöd åt fossilbränslefri infrastruktur i Kalmar län

elkontakt i bil

En tankstation med flytande biogas för tunga lastbilar i Vimmerby kommun, förbättrad teknik och utökad produktion av biogas i Kalmar kommun och en laddningsstation för publik laddning av tunga fordon i Hultsfred kommun. Det är tre exempel på investeringar i Kalmar län som fått stöd från Klimatklivet under hösten.

Klimatklivet har under hösten beviljat stöd till bland andra Västervik Miljö & Energi som har investerat i elva nya laddpunkter för bilar och till Västervik Resort som har investerat i 17 laddboxar i anslutning till en solcellspark. Även Silverdalens bruk i Hultsfred kommun har investerat i laddningspunkter, både för lätta och tunga fordon, och Holmgrens bil i Vimmerby och Kalmar har investerat i publika snabbladdare.

2021 har hittills 16 företag och kommunala bolag i Kalmar län fått totalt nästan 50 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet för sina klimatinvesteringar. Ett område som växer nationellt inom Klimatklivet är vätgas. Fler och fler ansökningar kommer in för både produktion och infrastruktur och så även i Kalmar län. Intresset och investeringsviljan är stor för fossilbränslefria alternativ inom fordon, transport och infrastruktur både i Kalmar län och övriga Sverige.

I Sverige har hittills 443 ansökningar beviljats investeringsstöd på totalt 1,5 miljarder kronor under 2021. Det är åtgärder inom alla sektorer och allt fler ansökningar handlar om användning av ny teknik. Till exempel kan nya produkter tillverkas av textilspill från konsumentanvändning och restprodukten slagg kan ersätta en del av cement i betong, vilket ger en lägre klimatbelastning. Tillvaratagande av spillvärme i industrier är ett annat område som har stor potential för minskad klimatpåverkan och Naturvårdsverket vill gärna se fler ansökningar inom det området.

Klimatklivet är förlängt fram till år 2026, vilket innebär ökade möjligheter för stora projekt med långsiktig framförhållning att bli beviljade stöd. För 2021 har Klimatklivet fått anslag på 2,3 miljarder och en ansökningsperiod återstår; 8–18 november.

Kontakt