Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ett Kalmar län fritt från våld

I förgrunden syns en hand med texten "STOP" skrivet i svart.

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem som fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden. Länsstyrelsen arbetar långsiktigt och strategiskt för att samordna arbetet med mäns våld mot kvinnor i länet.

Både män och kvinnor utsätts för våld, men den stora gruppen våldsutsatta i nära relationer är kvinnor. Män utsätts i regel för våld i det offentliga rummet av någon okänd, medan kvinnor oftast antastas inom hemmets väggar av sin man eller före detta. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem som orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande för våldsutsatta vuxna och barn. 

Samverkan mellan olika aktörer – både inom offentlig sektor och civilsamhället – är den viktigaste framgångsfaktorn för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelsen har i uppdrag att arbeta strategiskt för att samordna arbetet i länet. Nyligen släppte Länsstyrelsen Kalmar län en regional handlingsplan som en del i detta arbete.

Regional handlingsplan Länk till annan webbplats.

Vi har också ett långsiktigt arbete igång att utbilda alla länets kommuner i "En kommun fri från våld".

– Det är ett våldsförebyggande arbete med en "helakommunen-ansats" utifrån ett genusperspektiv. Syftet är att ge möjlighet till ett strukturerat våldspreventivt arbete som vänder sig till politiker, kommunchefer, verksamhetschefer, strateger och praktiker, säger Lena Jenisch, utvecklingsledare mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen Kalmar län.

– Det våldsförebyggande arbetet kräver samverkan över professionsgränser men det behövs också modiga, uthålliga ledare och medarbetare som vågar pröva nya vägar, menar Lena Jenisch.

Länsstyrelsen har därför tagit initiativ till att engagera ett 40-tal män i länet som ambassadörer mot våld. Ambassadörerna har tagit ställning att vara goda förebilder, att påverka negativa attityder och normer för att förebygga mäns våld mot kvinnor, privat och i sitt yrkesliv. Landshövding Peter Sandwall är en av dessa viktiga ambassadörer.

Kontakt