Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bland halmgubbar och cherrypicking - Nu inleds krisberedskapsveckan

Förskräckt man i foliehatt

Länsstyrelsen bjuder under veckan på en föreläsning kring informationspåverkan. En lunchföreläsning torsdagen den 30 september om nätkriget och kampen om världsbilden. Under en timme rustar vi dig för att stå emot felaktig information, rena lögner och rykten. Sådant som ofta exploderar under en krissituation.

Föreläsningen på torsdag den 30 september kl. 12.00 ges i samverkan med Linnéuniversitetet och Fojo (Fortbildningen för journalister) och är en del av den nationella Krisberedskapsveckan.

Tema: Demokrati

I år firar Sverige 100 år av demokrati, vilket uppmärksammas på olika sätt hela året, även under Krisberedskapsveckan. Vår tolkning av demokratitemat är att Sveriges motståndskraft börjar med varje människas eget engagemang i det lilla. Arbetet med Sveriges beredskap handlar ju ytterst om att vi ska få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land.

Bakgrund till Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan är ett initiativ från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samarbete med kommunerna. Länsstyrelsen Kalmar län är regional ambassadör för Krisberedskapsveckan.

Det finns tre återkommande mål med Krisberedskapsveckan:

  • att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig
  • att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap
  • att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

Krisberedskapsveckan fortsätter alltså att signalera huvudbudskapet att varje människa är en viktig resurs i vårt lands samlade förmåga att möta olika hot.

Kampanjveckans budskap syftar till att väcka tankar om den egna beredskapen och det egna ansvaret för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

Länets kommuner kommer på olika sätt lyfta Krisberedskapsveckan och frågan kring hemberedskap. Framför allt kommer kampanjen synas i respektive organisations digitala kanaler.

Kontakt