Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen summerar sitt första år

Peter Sandwall

Idag har Peter Sandwall varit landshövding för Kalmar län i ett helt år. Här summerar han året och berättar vad som är svårast med uppdraget. Men också vad som är roligast, vad som förvånat honom mest och vem han skulle vilja tacka.

Hur summerar du ditt första år som landshövding?

– Det har varit ett år fyllt av ”lära-känna-glädje”. Det har varit jätteroligt att lära känna länet och länsborna. Det har också handlat om att lära känna länsstyrelsen och alla duktiga medarbetare, plus alla olika sakfrågor. Sedan så har det naturligtvis varit ett år som är präglat av Corona, och allt det jobb som har gjorts på länsstyrelsen och av många andra parter för att hantera pandemin. Det har tagit mycket tid och kraft men det har också gjort att vi har kommit närmare varandra och vi har stärkt samverkan och samarbetet i länet på flera sätt. Det kommer vi att ha nytta av framöver.

Vad har förvånat dig mest under året?

– I positiv bemärkelse så har jag blivit överraskad över hur mycket som är på gång i länet när det gäller hållbarhet, att gå mot ett samhälle som är hållbart i alla olika dimensioner. Här tycker jag att vi ligger bra till och att det finns förutsättningar för att vi ska kunna bli ett föredöme för andra, nationellt och kanske också internationellt.

– Det visade sig ganska snart efter att jag hade börjat att länsstyrelsen hade en ekonomisk ryggsäck som var betydande. När vi i slutet av förra året gjorde prognoser så visade de på underskott som växte i snabb takt. Det var helt enkelt en ohållbar situation och det blev tydligt att vi inte hade något annat val än att starta en process med varsel och uppsägningar. Där ska man aldrig behöva hamna i en myndighet, och denna gången försvårades arbete av att vi var tvungna att gå snabbt fram, och vi var mitt i en pandemi där vi inte ens kunde träffas och prata ansikte mot ansikte. Nu har vi gjort den svåraste delen och jag ser fram emot att vi ska kunna jobba med att utveckla länsstyrelsen i andra avseenden.

Landshövdingen svarar på några mer personliga frågor.

Vad är roligast med att vara landshövding?

– Att få representera vårt län är ett hedersuppdrag, och det är något som jag känner starkt. Och förtroendet att få göra det, det uppstår i mötet med länsborna. De mötena är nog det roligaste jag gör.

– Jobbet handlar också om att få en så bra utveckling för länet som möjligt, givet de resurser och instrument som jag har till mitt förfogande. Då gäller det att vara både påhittig och uthållig. Och det är i sig både roligt och utmanande.

Vad är svårast?

– Som chef för länsstyrelsen så faller det på mig att fatta en del beslut där olika intressen står mot varandra. Näringslivsutveckling ställs mot biotopskydd. Nya bostäder ställs mot bevarande av kulturvärden, bara för att ge ett par exempel. Och då uppstår ibland situationer där våra lagar och regler inte leder i den riktning som jag uppfattar är bäst för utvecklingen i länet. Då blir besluten svåra att fatta, men det är precis det som en länsstyrelse är till för.

Hur ser en ”vanlig arbetsdag” ut?

– En vanlig dag under pandemin är lätt att beskriva: Det är en hel dag framför datorn med olika digitala möten. En stunds uppehåll på kvällen för mat och träning och så ytterligare lite jobb efter det. Det är många som saknar ”riktiga” möten – jag är en av dem!

Vem skulle du vilja tacka?

– När jag ser på hur länet har hanterat pandemin så ser jag väldigt många fina insatser, både från olika organisationer och från olika individer. I många fall ett osjälviskt arbete för de som har behövt extra hjälp och stöd. De vill jag tacka och de förtjänar allas vår uppskattning.

– På länsstyrelsen har vi helt lagt om vårt sätt att jobba. Men trots det, och trots omställningsarbetet, så kan vi summera en verksamhet som i allt väsentligt når verksamhetsmålen. Det är riktigt starkt – tack till alla som har fått det att fungera!

Följ Peter Sandwall på instagram! @landshovdingen.kalmar Länk till annan webbplats.

Landshövdingen svarar på 10 snabba frågor.

Kontakt