Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Spaning efter signalkräftor

Signalkräftor

Signalkräftor Pacifastacus Leniusculus. Foto: Sofia Brockmark

För att värna om de öländska flodkräftorna kommer Sportfiskarna på uppdrag av länsstyrelsen undersöka förekomst av flod- och signalkräfta på Öland med start i september. Öland är ett skyddsområde för flodkräfta, vilket innebär att det inte ska förekomma signalkräfta i öländska vatten. De planerade undersökningarna sker för att få bättre kunskap om förekomsten av både flod- och signalkräfta på Öland.

Nu när sensommarmörkret kommer är vi många som njuter av att fiska och äta kräftor. Den svenska flodkräftan är en delikatess, som numera är rödlistad som akut hotad. Den har minskat dramatiskt samtidigt som signalkräftan har ökat i antal. Detta som en följd av att signalkräftor är bärare av kräftpest, men själva tål sjukdomen. Flodkräftor dör däremot om de smittas.

Undersökningarna görs med analys av e-DNA från vattenprover och prover kommer att samlas in från många vattenområden. De genomförs med medel för inventering av invasiva arter från Havs- och Vattenmyndigheten. Spana gärna efter kräftor när ni rör er på Öland.

Kontakt