Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Krisberedskap och klimatanpassning allt viktigare för framtida dricksvattenförsörjning

Vattenkiosk i Triberga framför ladugård

Klimatförändringarna märks av allt mer. Akuta situationer kopplade till vatten är något som vi både upplevt de senaste åren och som vi vet att vi kommer ställas inför allt oftare i takt med klimatförändringarna. Därför blir åtgärder för att säkra vårt viktigaste livsmedel allt viktigare.

Början av sommaren 2021 präglades av värme och torka vilket ledde till att varningarna för vattenbrist duggade tätt och flera kommuner i länet införde bevattningsförbud. Nu i augusti månad har situationen varit precis den motsatta, vi har haft lägre temperaturer än normalt och stora regnmängder under korta tidsintervall som orsakat översvämningar både i källare, på vägar och i våra tätbebyggda områden.

- Detta är precis vad klimatscenarierna förutsett, ett mer extremt väder med värme, vattenbrist och torka ibland och med kraftiga skyfall vid andra tillfällen, säger Ingrid Palmblad Örlander, enhetschef länsstyrelsens vattenenhet.

Denna nya situation kräver anpassning och beredskap. Ett exempel på en viktig åtgärd inför framtiden är att underlätta distribution av dricksvatten till privatpersoner och verksamhetsutövare i länet som har egen brunn, ifall deras brunnar skulle sina. Vattenkiosker, där man kan köpa större volymer kommunalt dricksvatten, är något som blir vanligare och en jätteviktig beredskapsåtgärd.

Mörbylånga kommun arbetar mycket med klimatanpassning av dricksvattenförsörjningen och innan sommaren stod en ny vattenkiosk klar för invånare med behov att nyttja.

- Vi har haft låga grundvattennivåer, men det verkar som att våra invånare ändå har klarat sin vattenförsörjning själva eftersom endast ett fåtal lantbrukare hämtat vatten regelbundet i sommar. Det är jätteskönt att det inte har varit fler som har haft behov, och nu har vi denna vattenkiosk på plats på östra sidan av kommunen ifall det blir större problem kommande år. Klimatanpassning och krisberedskap är ju ett förebyggande arbete, så nu är vi bättre rustade när det blir ett akut läge, säger Jens Olsén, VA-chef i Mörbylånga kommun.

Kontakt

Jens Olsén

VA-chef Mörbylånga kommun

Telefon 0485-475 16

E-post: jens.olsen@morbylanga.se