Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungaparet besökte Kalmar län

Ankomst till Mönsterås där kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson välkomnar

Kungaparet hälsas välkomna till Mönsterås av kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson.

Fredagen den 20 augusti besökte Kungaparet Kalmar län för att uppmärksamma insatser med anledning av covid-19-pandemin.

Landshövding Peter Sandwall med hustrun Pernilla Sandwall var värdar under dagen och tillsammans med tf. länsråd Eva Brynolf och regiondirektör Ingeborg Eriksson informerade de om pandemiläget i länet på väg till dagens första besök.

Vård och omsorg

På Solhem, ett särskilt boende i Mönsterås, togs Kungaparet emot av kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson. Inne på boendet informerade representanter från Region Kalmar län bland annat om arbetet på IVA och länets vaccinationscentraler. Därefter berättade chefer och medarbetare på Solhem om boendet som öppnade strax före pandemin 2020.

På boendet finns sammanlagt 40 platser och i byggnaden finns också en förskola i syfte att skapa utbyte mellan barn och äldre. Solhem har likt många andra drabbats av både besöksförbud och covid-19-utbrott. På Solhems innergård samtalade kungaparet även med några boenden.

Drottningen pratar med personal och äldre på Solhem.

Besök på Solhem, särskilt boende.

Drottningen hälsar på barn som leker på en förskola.

H.M. Drottningen passade på att hälsa på barnen på Solhem förskola.

Näringsliv

På väg mot lunchen fick kungaparet samtala med Ulrica Bennesved, regionchef vid Svenskt näringsliv, som berättade om näringsklimatet i länet och hur det har påverkats under pandemin.

Framme vid Restaurang Badholmen välkomnades kungaparet av Andreas Erlandsson, kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamn. Innan lunchen samtalade kungaparet med restaurangens ägare som berättade om verksamheten under pandemin.

Under eftermiddagen träffade kungaparet tre näringslivsföreträdare som berättade hur pandemin påverkat både företag och region

  • Företaget Inzile som utvecklar fossilfria transport- och servicelösningar, berättade om hur pandemin påverkat industrin.
  • LRF sydost som berättade bland annat om hur pandemin påverkat närproducerade livsmedel.
  • Vimmerby kommuns utvecklingschef berättade om hur hela kommunen drabbades av nedstängningen av Astrid Lindgrens värld.

Eftergymnasiala utbildningar

På utbildningscentret Nova i Oskarshamn fick kungaparet information om skolans verksamhet. På plats fanns två av länsstyrelsens unga Corona-ambassadörer som berättade om hur de spred information om rekommendationer och annat till sina klasskamrater.

Linnéuniversitetets prorektor Niklas Ammert informerade om universitetets utmaningar och lösningar på hur undervisningen har kunnat bedrivas under pandemin.

Kungaparet tillsammans med två corona-ambassadörer

Kungaparet tillsammans med corona-ambassadörerna Filip Molinder och Tova Lindahl.

Idrott

På Arena Oskarshamn träffade kungaparet IK Oskarshamns klubbchef Martin Åkerberg som presenterade klubbens verksamhet och hur de, liksom alla andra idrottsklubbar i Sverige, fått anpassa sin verksamhet efter de restriktioner som införts under pandemin.

Martin Åkerberg berättade bland annat om en publik bestående av teddybjörnar, hur inställda träningar påverkat ungdomar och om hur de genomfört snabbtester inför matcher och träningar. Under besöket i arenan fick Kungaparet även samtala med ishockeyspelande ungdomar.

Gruppbild på kungaparet och några hockeytjejer på Oskarshamn IK

Hockeyspelarna på Oskarshamn IK fick också kungligt besök.

Kultur

På väg mot Kalmar samtalade kungaparet med Örjan Molander, chef vid Kalmar läns museum. Han berättade om museets arbete under pandemin och hur framtiden ser ut för verksamheten.

Besöket i Kalmar län avslutades i Kalmar domkyrka där kontraktsprost Peter Wänehag gav en betraktelse över hur pandemin har drabbat alla i samhället och om de tider som väntar när pandemin är över. Därefter fick kungaparet lyssna till körsång och delta i ljuständning.

Kontakt