Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Eldningsförbudet upphävs i hela Kalmar län

Fötter och ben på ett flertal människor som går på en kullerstensgata.

Eldningsförbudet som gällt samtliga kommuner i Kalmar län upphävs fredag den 6 augusti klockan 12.00. Fortfarande bör du vara försiktig och all eldning ska ske säkert, oavsett om det råder eldningsförbud eller ej.

Det var den 10 juni som samtliga kommuner i länet beslutade om förbud att elda i skog och mark. Nu bedömer länets räddningstjänster att brandriskvärdena den kommande tiden är sådana att det går att häva eldningsförbudet från och med fredag den 6 augusti klockan 12.00.

Innan du grillar eller tänder eld i skog och mark ska du kontrollera att det är tillåtet att elda samt försäkra dig om att de kan ske på ett säkert sätt. På kommunens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplats finns alltid aktuell information om vad som är förbjudet eller tillåtet. Det finns också möjlighet att se vad som gäller för platsen man tänker elda på i appen ”Brandrisk ute”.

Länsstyrelsen och länets kommuner följer brandriskutvecklingen och justerar behov av eldningsförbud efter rådande brandriskvärden.

Beslutet att upphäva eldningsförbudet har fattats av respektive kommun i länet och efter samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län.

För ytterligare information

Kontakta respektive kommuns räddningstjänst.

Kontakt