Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Använd inte åvatten för att bevattna fält och trädgårdar

Närbild på vattenflöde i en stenig å

Foto: Mostphotos

En varm och nederbördsfattig period har börjat påverka djur- och växtlivet i länets åar. Det är inte tillåtet att använda åvatten för att vattna fält, trädgårdar, fotbollsplaner med mera när det finns risk för skada på miljön. Flödena i länets mindre vattendrag är långt under det normala. Det vatten som fortfarande rinner fram behövs för att växt- och djurlivet i vattendragen ska klara sig.

En period med lite nederbörd gör att vattenflödena i de flesta av länets vattendrag är långt under det normala för årstiden. Även om det lokalt har kommit regn så tar växtligheten upp mycket av vattnet vilket medför att länets sjöar och vattendrag inte får något stort tillskott av vatten. Länets små vattendrag har låga till mycket låga flöden. Läget är något bättre i de större vattendragen som Alsterån och Emån, men även här är flödena under det normala för årstiden.

Det är inte tillåtet att pumpa upp vatten ur ett vattendrag när det finns risk för skada på naturmiljön. Vid dagens låga vattenföring kan varje större vattenuttag orsaka skada, men även summan av många små uttag kan skada växt- och djurlivet i åarna.

För den som har tillstånd att ta ut vatten gäller de villkor som anges i tillståndet och Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. När det gäller vatten från kommunala ledningsnät är det respektive kommun som bestämmer vad som gäller.

Mer om reglerna kring vattenuttag

Kontakt

Vattenenheten Länsstyrelsen Kalmar län

Handläggning av vattenverksamheter

Telefon: 010-223 85 86 

Telefontider: måndag 13.00 -16.00, tisdag och torsdag 9.30 - 11.30