Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ylva Mannervik nytt länsråd

Länsrådet Ylva Mannervik framför en syrenhäck

Regeringen har utsett Ylva Mannervik till nytt länsråd vid Länsstyrelsen Kalmar län. Ylva tillträder den 1 september.

Länsrådet leder det dagliga arbetet på länsstyrelsen och fungerar som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när han inte är i tjänst eller har förhinder.

- Jag är mycket glad över att få hälsa Ylva välkommen till länsstyrelsen och till Kalmar län, säger landshövding Peter Sandwall. Ylvas breda erfarenhet från statlig verksamhet och hennes gedigna kompetens kommer att bli en stor tillgång för oss. Jag ser fram emot vårt kommande samarbete.

Ylva kommer närmast från en tjänst som chef för planeringsstaben på UD. Hon har en utbildning från linjen för Personal och arbetslivsfrågor samt organisationsutveckling vid Göteborgs och Stockholms universitet. Innan UD har Ylva Mannervik bland annat varit stabschef och stf generaldirektör vid Upphandlingsmyndigheten, avdelningschef vid Konkurrensverket, handläggare och chef vid Ekonomistyrningsverket och haft flera tjänster på Regeringskansliet.

- Jag är glad och stolt över att ha fått förtroendet att bli länsråd. Jag ser fram emot att få lära känna kollegorna och verksamheten på Länsstyrelsens och att tillsammans med dem och viktiga aktörer bidra till samarbete och samverkan för utvecklingen i länet, säger Ylva Mannervik.

Ylva Mannervik har släktband till Kalmar län, genom att farmor kom från Kalmar och farfar från Oskarshamn. Efternamnet Mannervik tog hennes farfar och hans bröder, med inspiration från "Manneviken" söder om Oskarshamn.

Kontakt