Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen återinvigde Barkeströmsleden

Landshövding Peter Sandwall

Tillsammans med Kenneth Petersson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Nybro kommun, och medlemmar från föreningen Dokumentation i Glasbygd har landshövding Peter Sandwall återinvigt vandringsleden i Barkeström utanför Orrefors.

Under pandemin har ett rikt friluftsliv blivit allt viktigare och länsstyrelsen driver många projekt för att göra naturen tillgänglig för alla. Återinvigningen av vandringsleden har fått skjutas upp på grund av pandemin men när det så var dags var Peter Sandwall positiv:

- Även om det har tagit tid så blev timingen bra. Nu märker vi ju hur många det är som vill komma ut i vår natur och njuta av friluftslivet.

Leden är en 1,5 kilometer lång vacker vandringsled som löper runt Barkadammen. Utmed leden väntar flera kulturhistoriska sevärdheter som visar på skogens och vattnets betydelse för människa och samhälle.

Leden stod ursprungligen färdig 2004 med syfte att uppmärksamma kulturmiljön runt omkring Barkeström. Sedan dess har spänger och skyltar blivit hårt slitna. Föreningen Dokumentation i Glasbruksbygd tog då initiativ till en omfattande restaurering och cirka 400 000 kronor förmedlades i bidrag från länsstyrelsen och Nybro kommun.

Invigningen är en del i den nationella satsningen Luften är fri – Friluftslivets år 2021, som drivs av Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv i samverkan med många aktörer, bland annat länsstyrelserna och kommunerna.

I en film från invigningen får vi se glimtar från vandringsleden. Landshövding Peter Sandwall, Birgitta Eriksson (länsantikvarie vid länsstyrelsen), Kenneth Petersson (Nybro kommun) och Klara Tibblin (Sveaskog) inleder den soliga förmiddagen med sina tal.

Barkeströmsleden

Kontakt