Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Varning för extrem brandrisk och höga temperaturer

En nedbrunnen skog

Länsstyrelsen Kalmar län och alla räddningstjänster i länet vill varna för extremt hög brandrisk. Varningen gäller hela Kalmar län och riktar sig både till allmänheten och till de som arbetar i skog och mark.

Det är torrt i skog och mark och det är nu extremt hög brandrisk i hela Kalmar län. SMHI varnar samtidigt för mycket höga temperaturer med över 30 grader från idag torsdag och till början av nästa vecka. Varningen omfattar hela Kalmar län förutom Öland.

Extrem brandrisk innebär att risken för antändning är mycket hög och om en brand uppstår är brandspridningen mycket snabb.

Sedan 10 juni råder eldningsförbud i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse i hela Kalmar län. Respektive kommun har fattat beslut om eldningsförbudet och mer information finns på respektive kommuns webbplatser. Om du vistas i, eller bedriver verksamhet i skog och mark ska du vidta de förebyggande åtgärder som är nödvändiga för att minska brandrisken. Det är avgörande att alla följer rådande eldningsförbud.

De höga dagstemperaturerna innebär även en ökad påfrestning på kroppen vilket kan ge problem för framförallt riskgrupper. Var även uppmärksam på inomhustemperaturen och drick mer. Vänta inte på att bli törstig.

Fler råd vid värmebölja på webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Allmänheten uppmanas att hålla sig uppdaterad genom att följa myndigheternas och mediernas kanaler för aktuell information om rådande eldningsförbud. Aktuella eldningsförbud för hela länet finns alltid på Länsstyrelsens webbplats:

Eldningsförbud i Kalmar län

Kontakt