Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Arbete mot vattenbrist efterfrågas

Torrt landskap

Med värme riskerar det att bli vattenbrist. Fjorton kommuner i främst södra Sverige, däribland Borgholms och Emmaboda kommuner, har redan under första delen av juni infört bevattningsförbud. Länsstyrelserna ser att tillgång på vatten är en viktig fråga för många kommuner, framför allt på lång sikt.

Troligen kommer arbetet med vattenuttag och vattenbalanser behöva öka i Sverige, särskilt i områden med knappa resurser. Vattenmyndigheterna jobbar med en delförvaltningsplan kring vattenbrist och torka, som nyligen varit ute på samråd. I sina svar anger flera kommuner att frågorna som rör konkurrens om vatten är en mycket viktig fråga att arbeta vidare med och de välkomnar att frågan om vattenbrist och torka nu lyfts inom vattenförvaltningsarbetet.

De senaste veckorna har svenska kommuner i södra och östra Sverige sett hur nivåerna i de stora vattenmagasinen sjunkit till under eller till och med långt under normala nivåer för årstiden.

Värst är det på Gotland, Skåne, Kalmar län och i Blekinge. Men låga nivåer syns genomgående i en stor del av södra Sverige, från Mälardalen och söderut.

I de små magasinen är det under normala nivåer på sydostkusten, på Gotland och längs ostkusten i de norra och mellersta delarna av Sverige.

Vattenmyndigheterna tittar främst på hur vi kan lösa problemet inte bara för morgondagen, utan även framtiden. Vi måste alla hjälpa till att spara på våra vattenresurser. I vattenmyndigheternas delförvaltningsplan föreslås att företag framöver ska erbjudas rådgivning för vatteneffektivisering, på samma sätt som företagen idag erbjuds rådgivning för energieffektivisering, där företagen jobbar i nätverk och delar med sig av erfarenheter.

Flera nya åtgärdsförslag har inkommit via samrådssvaren. Vattenmyndigheten arbetar nu med att sammanställa åtgärdsförslagen och ta vidare dessa i arbetet med nästa vattenförvaltningscykel.

Kontakt