Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatklivet kan minska utsläpp inom sjöfarten

Klimatklivsåtgärder inom sjöfarten har ökat kraftigt i landet under det senaste året. Antalet beviljade sjöfartsprojekt har mer än fördubblats. Även i Kalmar län finns stora möjligheter att minska utsläppen från sjöfarten, vilket också är nödvändigt för att vi ska nå klimatmålen.

Kalmar län har ännu inga klimatklivsåtgärder inom sjöfarten, men länsstyrelsen uppmanar nu aktörer inom sjöfarten i länet att söka stöd från Klimatklivet för sina klimatinvesteringar.

"Allt fler företag inom sjöfart är beredda att ställa om och det finns en vilja att hitta nya hållbara lösningar för framtiden" – Naturvårdsverket.

Några exempel på projekt som nu står startklara på fartyg och i hamnar i andra delar av Sverige är:

  • El- eller vätgasdrivna färjor
  • Kombinerade laddplatser för bilar och båtar
  • Minska utsläppen från stillastående fartyg genom landelanslutning
  • Databaserad maskininlärning för minskad bränsleförbrukning

Projekt i länet

I Kalmar län har vi beviljat stöd inom Klimatklivet på nästan 22,5 miljoner hittills under 2021. Ännu inga sjöfartsåtgärder, däremot till projekt för biogasproduktion, energikonverteringar från olja och diesel och laddstationer för elbilar. Några exempel på åtgärder som fått stöd är:

  • Hagelsrums Biogas AB, som har fått över 20 miljoner i stöd för en utökad biogasproduktion.
  • AB Nybrogrus har fått stöd för att ersätta diesel med eldrift i sina kross- och sorteringsverk i Flivik.
  • Mellborgs Lantbruk AB övergår från diesel till eldrift av en bevattningspump.
  • Sparbanken Eken ska installera fyra laddpunkter för elbilar i Långasjö.

Läs mer om klimatinvesteringsstöd

Klimatklivet fortsätter

Klimatklivet är förlängt fram till år 2026, vilket innebär ökade möjligheter för stora projekt med långsiktig framförhållning att bli beviljade. För 2021 har Klimatklivet fått anslag på 2,3 miljarder och två ansökningsperioder återstår i augusti/september och november.

Kontakt